Producten

Onder ‘Artikelen’ verstaan we producten of diensten die In2CRM gebruikers leveren aan klanten. Artikelen zijn dikwijls gekoppeld aan ERP-systemen, maar artikelen kunnen ook apart worden beheerd in In2CRM. Artikelen kunnen op vele manieren verrijkt worden. Artikelen leveren ook bijzonder bruikbare managementinformatie op.

Artikelstam

Er zijn meer dan 100 velden beschikbaar om artikelen te beschrijven. Gelukkig hoef je ze niet allemaal te vullen, een nummer en een omschrijving voldoet.

Uitgebreide opties om artikelen te benoemen.

Artikelgroepen

Artikelen kunnen worden ingedeeld in hoofd- en subgroepen. In sommige gevallen is behoefte aan een hoger liggend niveau: familiegroepen. Ook dat is mogelijk. Deze indeling wordt veel gebruikt in statistieken om omzetten en afzetten op  niveau van productgroep samen te stellen.

Commerciële teksten

Aan een enkel artikel in In2CRM kun je meerdere (commerciële) teksten toevoegen. Zo krijgt een Duitse offerte ook Duitse artikelen, maar de teksten kun je ook gebruiken om productenbenamingen af te stemmen op de klantgroep. Zo kun je particuliere afnemers een uitgebreidere omschrijving doen dan professionele afnemers.

Afbeeldingen en documenten

Aan (een reeks van) artikelen kun je objecten toevoegen. Dit kunnen tal van documenten zijn, zoals:

 • Productbladen
 • Afbeeldingen
 • Foto’s
 • Tekeningen
 • Kwaliteitsverklaringen
 • Garantiecertificaten

Websites

Als artikelen gekoppeld worden aan websites kunnen verkopers of klanten direct meer informatie raadplegen. Omdat deze informatie online staat, is deze altijd actueel.

Doorverwijzen naar intranet/internet is mogelijk, zodat iedereen altijd beschikt over dezelfde (up-to-date) informatie.

Leveranciers

Aan een artikel kan een enkele leverancier worden gekoppeld, maar ook meerdere. Elk met eigen prijzen en staffels. De leveranciers zijn weer relaties in In2CRM.

Verkoopargumenten

Niet elke verkoper is even ervaren of goed bekend met een product. Door argumenten toe te voegen aan artikelen ondersteun je verkopers. Denk aan de volgende argumenten:

 • Verkoopargumenten
 • Logistieke argumenten
 • Voordelen van het product
 • Nadelen van vergelijkbare producten of concurrenten
 • Rekenvoorbeelden
 • Bijhorende producten (t.b.v. cross-sell)
 • Alternatieve producten (t.b.v up-sell)

Offertes en prijslijsten

De artikelen worden intensief gebruikt in de registratiemodule van In2CRM. Met de registratiemodule worden offertes, opdrachtbevestigingen en prijslijsten/jaarcontracten gemaakt. Vanuit het maken van een offerte kan de verkoper voortdurend teruggrijpen op de artikelinformatie.

ERP-koppeling

Bij omgeving waar al artikelbestanden beschikbaar zijn in ERP-pakketten maakt In2CRM een koppeling. Op deze manier zijn alle standaard artikelgegevens beschikbaar in In2CRM. Toch zullen veel van bovengenoemde functies niet aanwezig zijn in het artikelbeheer van een ERP-pakket. Gelukkig kun je met In2CRM ook gekoppelde artikelbestanden verrijken met alle informatie die hier beschreven wordt.

Statistieken

Afhankelijk van de koppelingen met andere systemen kunnen op tal van manieren doorsneden gemaakt worden van het artikelbestand. Dit levert waardevolle inzichten op. Dit wordt o.a. gebruikt voor commerciële beslissingen, maar ook voor logistieke beslissingen. Denk aan de volgende overzichten:

 • Omzet/afname per artikel of artikelgroep
 • Omzet/afname per klant, klantgroep, vestiging, gebied, vertegenwoordiger etc.
 • Geoffreerde artikelen versus afgenomen artikelen
 • Welke klachten horen bij artikelen
 • In welke hoeveelheden neemt men artikelen af
 • Welke voorraadartikelen lopen niet en welke moeten op voorraad worden genomen
 • Hoe presteren de leveranciers

In2Inkoop

Voor bedrijven die nog meer wensen hebben op het gebied van artikelen en leveranciers is de module In2Inkoop ontwikkeld.