25 C’s van CRM

De C van Connectiviteit

Een CRM systeem staat nooit op zich. Een goed CRM-systeem is de centrale spil rondom alle klantcommunicatie. Bijna altijd betekent dit dat er gegevens uitgewisseld moeten worden met andere systemen, zoals financiƫle of logistieke systemen. De interne verbondenheid met andere systemen bepaalt voor een groot deel de toegevoegde waarde van CRM.

In2CRM koppelt met verschillende ERP-systemen, denk hierbij o.a. aan Exact en AFAS. Het inlezen van deze informatie vanuit het ERP-systeem in In2CRM heeft toegevoegde waarde voor de gebruikers omdat hier veel informatie en mooie overzichten uit gehaald kunnen worden. Dit geeft structuur en gemak.