Campagnes

De campagnetool wordt gebruikt om mailingen te maken en te versturen. Veel bedrijven hebben de behoefte om de doelgroep op die manier te benaderen, maar zonder goede tool is dat eigenlijk onbegonnen werk. Campagnes van In2CRM kunnen je hier goed mee helpen.

Wat is een campagne?

Een campagne is een thema waar je relaties en personen aan toevoegt, boodschappen voor samenstelt. Deze boodschappen kun je verzenden en de resultaten verwerken. Campagnes kunnen groot of klein zijn. Ze kunnen een tijdelijk karakter hebben of jaren doorlopen. Ze kunnen een simpele boodschap verspreiden of samengestelde acties bevatten. Ze kunnen in twee minuten gemaakt zijn of er kan maanden over gesproken zijn.

De meeste bedrijven beginnen met de wens om een mailing te verzenden of om een nieuwsbrief te verspreiden. Zulke acties breng je onder in een campagne.

Bij het maken van een campagne zijn er vier uitdagingen:

 1. Geadresseerden verzamelen
 2. Goede boodschap formuleren
 3. Verzending
 4. Verwerking van de respons

Gegevens selecteren

Per campagne kun je opgeven wat je bij wilt houden. Meestal begint dat met relaties en personen. Je kunt ze één voor één toevoegen, maar gelukkig ook via selecties. Zo kun je alle prospects in een bepaald gebied toevoegen aan je campagne.

Tijdens het toevoegen zorgt In2CRM ervoor dat mensen niet dubbel voorkomen. Als mensen hebben aangegeven dat ze niet benaderd willen worden (opt-out) houdt In2CRM hier rekening mee, door deze adressen te markeren.

Er zijn vier manieren om relaties en personen aan een campagne toe te voegen:

 • Handmatig
 • Lijst met ca. 40 voorgedefinieerde (simpele) selecties
 • Marketinglijst met speciaal gemaakte (en vaak uitgebreide) marketinglijsten
 • Datacenter om zelf on-the-fly selecties te maken

Tijdens het werken met een campagne kun je databasevelden aan- of uitzetten. Wil je even zien hoeveel omzet je hebt bij je selectie? Of welke vertegenwoordiger er komt? Je kunt simpelweg de velden aanklikken en de data wordt aan de campagne toegevoegd.

Je kunt ook eigen velden aan een campagne toevoegen. Stel je nodigt mensen uit voor een beurs en je wilt bijhouden hoeveel kaarten iemand krijgt. Dan kun je speciaal voor die campagne dat veld toevoegen.

Boodschappen formuleren

De meeste tijd gaat vaak zitten in het formuleren en opmaken van de juiste boodschap. Met de campagnemodule kun je op drie manieren boodschappen samenstellen:

 • MS-Word voor papieren mailingen of PDF
 • E-mailingen voor e-mailverzending
 • SMS

Voorbeeld van een e-mailsjabloon opgemaakt en beheerd in In2CRM. Alle clicks op links in de e-mail worden geregistreerd.

Vooral de e-mailopties van In2CRM zijn krachtig en uitgebreid. Je kunt ervoor kiezen om snel een mailtje te typen en deze te versturen, maar je kunt ook uitgebreide HTML samenstellen samen met reclame-bureaus inclusief deeplinks en afmeldpagina’s.

Verzending

Bij een papieren mailing kun je ervoor kiezen om documenten zelf af te drukken. Of er een pdf-document van maken die je laat drukken en verzenden door gespecialiseerde bedrijven. Natuurlijk zijn documenten in beide gevallen gewoon gepersonaliseerd.

Bij e-mail zijn er nog meer opties voor verzending. De keuze hangt af van de grootte en het doel van de e-mailing:

 • Via MS-Outlook
 • Via eigen SMTP server
 • Via onze SMTP-server
 • Via Mailchimp
 • Via de database

Alle velden die nodig zijn voor een goede mailing kun je hier overzichtelijk invullen.

Voor SMS-mailingen is een abonnement met een SMS-provider nodig. Handig van een SMS-mailing is dat deze heel goed ingepland kan worden voor verzending op een later moment.

Overzicht, respons en analyse

Elk verzonden item wordt gemarkeerd in de campagne. Zo zie je gemakkelijk wie al een boodschap heeft gehad en wie nog niet. Je kunt zelf velden toevoegen om respons in bij te houden. Dit kunnen notities zijn of vinkvakjes of datumvelden. Iedereen die in de campagne kijkt, weet zo precies wat de stand is.

Rapportages, e-mails, taken of documenten kunnen allemaal gekoppeld worden aan een campagne. Dat betekent in de praktijk dat iedereen in een bedrijf mee kan doen met een campagne. Dus marketing verzendt een boodschap. Verkoop volgt deze op en voert acties uit. Het management ziet welke stappen zijn genomen en het resultaat van die acties. Zo worden campagnes echt een onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering en wordt het effect van campagnes en mailingen veel beter.

Online enquêtes

Je kunt zelf respons bijhouden, maar je kunt ook je klanten vragen dit te doen. Dat kan met online enquêtes. Je kunt een enquête koppelen aan een campagne. Je geeft aan welke velden van de enquête overgenomen moeten worden in In2CRM. Je nodigt klanten uit door ze een e-mail te sturen met een link naar de enquête.

Stel online enquêtes op in juiste huisstijl. De antwoorden staan direct in In2CRM.

Deze optie passen we toe bij:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Vragenlijst
 • Deelname aan klantendag
 • Behoefte peilen voor nieuwe producten
 • Controle van gegevens

Webclicks

Met de optie om webclicks te registreren maken we inzichtelijk wie de e-mail ontvangen heeft en wie doorgeklikt heeft. Zo kun je goed het effect van een e-mail meten. Het is verstandig om minimaal twee verschillende e-mails te sturen. Zo leer je welke boodschappen meer effect hebben en worden je e-mails steeds beter.

Zie welke links het beste scoren. Via webclicks zie je zelfs met naam en toenaam wie geklikt heeft

Event driven marketing

Een speciale vorm van Campages noemen we ‘Event Driven Marketing’. Binnen dat concept wordt eigenlijk alles variabel op basis van een aantal regels die je vooraf opgeeft. Dit noemen we de ‘Events’.

Het Event bepaalt vervolgens welke mensen de boodschap krijgen en hoe en wanneer ze deze krijgen. Het Event kan zelfs de boodschap zelf bepalen!