In2DMM – Effectief debiteurenbeheer

Sneller geld innen met minder risico

Facturen worden steeds later betaald. Vorderingen zijn steeds moeilijker inbaar. Je lijdt schade door onvoorziene faillissementen. Daarom wil je meer controle over jouw debiteuren. Maar het mag niet ten koste gaan van het commerciële proces. Tijd om kennis te maken met In2DMM.

In2DMM is de debiteurenmanagement-module van In2CRM. Met In2DMM maak je debiteurenbeheer onderdeel van het commerciële proces. Debiteurenbeheer ziet de commerciële afspraken en de commercie weet of er betalingsproblemen zijn.
Belangrijke zaken om klanten goed en professioneel van dienst te zijn én om jouw eigen financiële positie te bewaken.

Hoe werkt In2DMM?

In2DMM werkt samen met uw financiële systeem. Standaard koppelingen zijn aanwezig voor alle bekende financiële systemen.

Debiteurgegevens en openstaande posten worden automatisch ingelezen. In2DMM signaleert afwijkingen, mutaties, overschrijdingen en niet nagekomen afspraken. Je beschikt over alle financiële én commerciële informatie, in één oogopslag. Je kunt direct aan de slag met gestructureerde acties.

Rekeningoverzichten,aanmaningen en incasso’sworden auto­matisch
gegenereerd. Klachten of
disputen worden gemarkeerd.
Belacties worden toegewezen
en betalings-toezeggingen
worden vastgelegd.
Limietoverschrijdingen worden
tijdig geconstateerd. Dit stelt
je in staat tijdig maatregelen
te treffen.

Klachten en disputen

Vaak worden facturen niet betaald vanwege klachten of disputen. Een goede registratie van klachten is onontbeerlijk bij professioneel debiteurenbeheer. Onbekendheid van klachten bij debiteurenbewaking is een grote bron van ergernis voor klanten. In2DMM maakt onderscheid tussen product- of dienstklachten en disputen, zoals verkeerde aantallen of condities. Algemene klachten worden opgelost door anderen in de organisatie, maar disputen door debiteurenbewaking zelf.

Bewaking van het debiteurentraject

Daarnaast is In2DMM uitgerust Via een duidelijk dashboard zie je direct het actuele debiteurenstand.

Je ziet ook waar actie ondernomen moet worden. Welke klanten moeten worden gebeld? Welke klanten overschrijden binnenkort hun limiet? Welke klachten worden niet opgelost?

met uitgebreide management-informatie.

Per debiteur wordt een profiel opgesteld

hoe het betalingsgedrag zich in de loop
van de tijd ontwikkelt.

Maar ook op vestigings- of
organisatieniveau houdt je
overzicht en kun je het resultaat
van jouw debiteurenbeleid op de voet volgen.

Integratie met In2CRM

Misschien wel het sterkste punt van In2DMM is de integratie met In2CRM. Debiteurenbewaking en commercie werken samen vanuit dezelfde
omgeving. Die directe
informatie-uitwisseling zorgt ervoor

dat iedereen bijdraagt aan het innen
van facturen en het beheersen
van debiteurenrisico’s.

Zo ziet commercie het actuele
betaalgedrag of kan ervoor gekozen
worden vervallen facturen te tonen
op actielijsten. Betalingscondities
en betalingsgedrag staan direct in beeld.

Maar ook debiteurenbewaking weet welke commerciële afspraken er gemaakt worden of hoe klachten worden opgelost.

Een opdracht is pas afgerond als het geld binnen is!

Sneller geld ontvangen

Verklein betalingstermijnen door actief debiteuren en vorderingen te bewaken.


Beperk risico en gevolgschade

Bewaak het maximum van openstaande posten met limieten van kredietverzekeringsmaatschappijen of eigen limieten


Werk gestructureerd

Bepaal hoe klanten en klantgroepen behandeld worden. In2DMM geeft de juiste voorzet, maar uiteindelijk bepaal je zelf wat er gebeurt.


Gepersonaliseerde benadering

Standaard brieven werken allang niet meer. Maak gebruik van een persoonlijke benadering. Ken je klanten.


Efficiënt en effectief

Heb direct inzicht in debiteuren en openstaande posten. Verstuur de juiste brief op het juiste moment. Gebruik belacties om persoonlijk contact te houden. Leg afspraken vast.Betalingstoezeggingen

Bevestig betalingstoezeggingen en bewaak  gemaakte afspraken automatisch.


Analyseer betalingsgedrag

Maak debiteurenmanagement meetbaar. Analyseer klanten  en gebruik deze informatie om het rendement te verbeteren.


Integreer debiteurenbeheer

Maak debiteurenbeheer onderdeel van het commerciële proces. Gebruik financiële informatie bij commerciële beslissingen en commerciële gegevens bij financiële acties.

Kredietverzekeringen

In2DMM sluit prima aan bij de werkwijze van kredietverzekeringsmaatschappijen, zoals Artradius, Euler Hermes of Graydon. Er is een speciale koppeling met Kredietbewaking Bouw. Limietaanvragen of debiteureninformatie wordt dan rechtstreeks gedaan vanuit In2DMM.


Koppeling Kamer van Koophandel

In2DMM kent een koppeling met de database van de Kamer van Koophandel.

Hiermee is het mogelijk om direct

bedrijfsgegeven

s of jaarrekeningen op te vragen. Ook kunnen KvK-nummers gecontroleerd worden en adresgegevens automatisch worden bijgewerkt.


Referenties

Een greep uit bedrijven die gebruikmaken van In2DMM:

Meer informatie

Meer informatie over In2CRM en andere oplossingen van CRMCompany vindt u op onze website www.crmcompany.nl