Requirements om In2CRM te installeren onder Citrix / Terminal Server

In2CRM wordt vaak toegepast in terminal server omgevingen eventueel in combinatie met Citrix en/of Powerfuse. Dit artikel beschrijft een aantal aandachtspunten voor de installatie en configuratie.

Desktop Experience

In2CRM versie 7 maakt gebruik van Windows stijlen. Deze zijn standaard uitgeschakeld op Terminal Server omgevingen. Technisch werkt In2CRM prima zonder deze stijlen maar de gebruikerservaring wordt aanzienlijk vergroot door deze stijlen toe te passen. Lees meer hoe deze stijlen worden beheerd.

MS-Access runtime

Op terminal server kan gewerkt worden met de volledige versie van MS-Access of met de runtime versie. Het voordeel van de runtime is dat er geen licenties nodig zijn. Voor het beheer is het wel van belang dat er ergens in de organisatie een systeem is met een volledige versie van MS-Access. Dit kan een apart en stand-alone systeem zijn of alsnog op een Terminal Server. In dat geval moet in de policies worden geregeld wie deze licentie mag gebruiken.

Set-up nieuwe versies

Zeker als er meerdere Citrix servers zijn, is het verstandig om gebruik te maken met de opties van in2crm.exe voor terminal serveromgevingen om te zorgen dat gebruikers altijd de laatst gepubliceerde omgeving krijgen.

Eigen gebruikersdirectories

Elke gebruiker heeft in zijn sessie een directory nodig met o.a. in2crm.exe en in2crm.crm.

In2CRM Loader

Vanaf versie 6.0.1 is de loader uitgebreid met een Terminal Server modus. Deze Terminal Server modus (TS) houdt in dat er een optie kan worden meegegeven aan de loader zodat deze ‘slim’ omgaat met nieuwere bestandsversies en er dus niet handmatig bestanden verspreid hoeven te worden of d.m.v. de set-up.

In versie 8 (build 2604) zijn verbeteringen toegepast waardoor er niet meer met commandline parameters gestart hoeft te worden maar via een TSSetup.ini bestand. De commandline werkt wel backwards compatibel maar het heeft de voorkeur om te werken met TSSetup.ini. De reden is dat deze aangepast kan worden zonder configuratie-aanpassingen in de snelkoppeling. Aanpassingen kunnen dus centraal en eenvoudiger worden doorgevoerd.

Syntax
In2CRM.exe

/TS activeert de Terminal (of Desktop) server mode
SRCPATH is verplicht met de /TS optie, en bevat de locatie   waar de sourcebestanden staan die moeten worden gekopieerd
USRPATH Is optioneel. Wanneer deze niet wordt meegegeven   wordt de locatie van de loader genomen (Wanneer dit pad niet bestaat, wordt   het aangemaakt).
BATCH De pad naar het batchbestand dat moet worden   uitgevoerd wanneer er een nieuwe versie is. Als er geen batch bestand is   opgegeven, dan wordt automatich ‘<srcpath>updatecrm.bat’ gebruikt.
/NOSILENT is optioneel. Wanneer deze optie is meegegeven   worden (informatieve) meldingen weergegeven tijdens het opstarten van de   loader.Standaard is de TS mode silent.
/LOG Log de uitvoer van de loader in het bestand   loader.log.

TSSetup.ini

Deze ini-file moet geplaatst worden op de setuplocatie waar In2CRM naar wijst (ctrl-F11 / bestandslocaties / setuppath).

De INI-file kent een aantal parameters in de [Config] sectie:

TS De INI file werkt alleen als de optie TS=1 aan staat
SRCPATH is optioneel en bevat de locatie waar de sourcebestanden staan die moeten worden gekopieerd. Als niets wordt opgegeven wordt het pad gebruikt waar de loader ook staat. Normaal is dit de zogenaamde Frontendmap die op elke TS server staat en die wordt gevuld met de CompanyBuild van In2CRM (TS-locaties).
USRPATH Is verplicht. Dit is de locatie waar de bestanden uit de Frontendmap naar toe worden gekopieerd. Het is de map waarin zich het.crm bestand bevindt voor elke gebruiker afzonderlijk.
TSForce Optioneel. Als TSForce=1 wordt opgegeven, worden elke keer de bestanden uit de Frontendmap ververst naar de Usermap.
TSForceInDays Optioneel. Geef het aantal dagen op waarna de usermap ververst wordt door de loader.
/LOG Log de uitvoer van de loader in het bestand   loader.log.

Hoe werkt deze TS mode?

In een TS mode wordt ervan uitgegaan dat elke gebruiker op elke TS-server kan werken vanuit een eigen .crm bestand. Vanuit de CompanyBuild in In2CRM kun je TS locaties opgeven. Dit kunnen er meerdere zijn (elke TS Server). In theorie kun je met 1 Frontend map ook werken met meerdere TS-servers maar dat zal meer belasting voor het netwerk zijn.

Een TS-update werkt direct voor minorupdates en companybuilds. Zodra het een major of medior update is, moet een systeembeheerder op elke TS-server de In2CRMSetup draaien. Deze installeert immers de componenten per TS-Server waar de client weer gebruik van maakt.

Elke gebruiker in een TS-omgeving moet een snelkoppeling krijgen naar In2CRM.exe in deze Frontend-map. In deze map zal zich ook TSSetup.ini bevinden als deze klaarstond op de algemene Setup-locatie. Afhankelijk van de instellingen en de situatie worden bestanden gekopieerd (met RoboCopy) en wordt In2CRM gestart.

Grijze schermen

In2CRM is een MDI applicatie. Dit betekent dat het in principe een onbeperkt aantal schermen geopend kan hebben. Dit wordt dan beperkt door het beschikbare videogeheugen. Standaard wordt in Terminal Server omgevingen dit geheugen sterk afgeknepen. Zeker met grotere resoluties loopt dit geheugen snel vol en ervaren gebruikers ‘grijze schermen’. Dit zijn schermen die niet meer getekend of ververst worden. De oplossing is om het beschikbare videogeheugen te vergroten. Dit hoeft geen probleem te zijn omdat Windows hier dynamisch mee omgaat. Let op: dit probleem is geen In2CRM probleem. Het treedt ook op als je bijvoorbeeld meerdere Excel schermen opent.

Om dit in te stellen moet het register worden aangepast op ELKE Terminal Server:

De SessionViewSize is onder Windows 2003 standaard niet eens aanwezig en volgens een Microsoft-BLOG site wordt er dan standaard 20MB gereserveerd per sessie. Kijk ik op een Windows Vista installatie dan is deze DWORD-setting wel degelijk aanwezig met als waarde 48MB. Op de testsessie heb ik ‘m (je ziet ’t in de screenshot) op 150MB gezet. Het verschil tussen 2003 en Vista is al ruim een factor 2, zodat je meer dan twee keer zoveel schermen in In2CRM tegelijk open hebt kunnen staan bij verdubbeling van deze session-value. Voor meer informatie over deze setting zie de volgende BLOG : http://blogs.msdn.com/ntdebugging/archive/2007/01/04/desktop-heap-overview.aspx

Er zijn in het verleden problemen geweest met gevirtualiseerde Terminal Servers onder Hyper-V en Citrix Xen. VMWare werkte wel. Hyper-V uiteindelijk ook. Bij Citrix XEN had het zetten van de sessionviewsize geen effect. Dat had te maken met de videokaart die deze virtuele servers toekennen. Bij VMWare kun je op geven welke videokaart ondersteund moet worden.

Seamless window

Er zijn problemen bekend in combinatie met Citrix Seamless Windows. Een vast opgegeven resolutie lost dit probleem op. Dit probleem is niet consequent en afhankelijk van de Citrix versie.