Debiteurenmanagement

In2DMM is de debiteurenmanagement-module van In2CRM. Met In2DMM wordt debiteurenbeheer onderdeel van het commerciële proces. Debiteurenbeheer ziet de commerciële afspraken en commercie weet of er betalingsproblemen zijn. Belangrijke zaken om klanten goed en professioneel van dienst te zijn én om uw eigen financiële positie te bewaken.

Sneller geld innen met minder risico

Facturen worden steeds later betaald. Vorderingen zijn steeds moeilijker inbaar. Bedrijven leiden schade door onvoorziene faillissementen. Daarom wil je meer controle over de debiteuren. Maar het mag niet ten koste gaan van het commerciële proces. Tijd om kennis te maken met In2DMM.

Hoe werkt In2DMM?

In2DMM werkt samen met het financiële systeem. Standaard koppelingen zijn aanwezig voor alle bekende financiële systemen.

Debiteurgegevens en openstaande posten worden automatisch ingelezen. In2DMM signaleert afwijkingen, mutaties, overschrijdingen en niet nagekomen afspraken. Je beschikt over alle financiële én commerciële informatie, in één oogopslag. Je kunt direct aan de slag met gestructureerde acties.

Rekeningoverzichten, aanmaningen en incasso’s worden auto­matisch gegenereerd op papier of via e-mail. Klachten of disputen worden gemarkeerd. Belacties worden toegewezen en betalingstoezeggingen worden vastgelegd. Limietoverschrijdingen worden tijdig geconstateerd. Dit stelt je in staat tijdig maatregelen te treffen.

En dat alles vanuit één scherm.

Klachten en disputen

Vaak worden facturen niet betaald vanwege klachten of disputen. Een goede registratie van klachten is onontbeerlijk bij professioneel debiteurenbeheer. Onbekendheid van klachten bij debiteurenbewaking is een grote bron van ergernis voor klanten. In2DMM maakt onderscheid tussen product- of dienstklachten en disputen, zoals verkeerde aantallen of condities. Algemene klachten worden opgelost door anderen in de organisatie, maar disputen door debiteurenbewaking zelf.

Bewaking van het debiteurentraject

Via een duidelijk dashboard zie je direct de actuele debiteurenstand. Je ziet ook waar actie ondernomen moet worden. Welke klanten moeten worden gebeld? Welke klanten overschrijden binnenkort hun limiet? Welke klachten worden niet opgelost?

Daarnaast is In2DMM uitgerust met uitgebreide management-informatie. Per debiteur wordt een profiel opgesteld hoe het betalingsgedrag zich in de loop van de tijd ontwikkelt. Maar ook op vestigings- of organisatieniveau houd je overzicht en kun je het resultaat van het debiteurenbeleid op de voet volgen.

Integratie met In2CRM

Misschien wel het sterkste punt van In2DMM is de integratie met In2CRM. Debiteurenbewaking en commercie werken samen vanuit dezelfde omgeving. Die directe informatie-uitwisseling zorgt ervoor dat iedereen bijdraagt aan het innen van facturen en het beheersen van debiteurenrisico’s.

Zo ziet commercie het actuele betaalgedrag of kan ervoor gekozen worden vervallen facturen te tonen op actielijsten. Betalingscondities en betalingsgedrag staan direct in beeld. Maar ook debiteurenbewaking weet welke commerciële afspraken er gemaakt worden of hoe klachten worden opgelost.

Kredietverzekeringen

In2DMM sluit prima aan bij de werkwijze van kredietverzekeringsmaatschappijen, zoals Artradius, Euler Hermes of Graydon. Er is een speciale koppeling met Kredietbewaking Bouw. Limieten of debiteureninformatie aanvragen wordt dan rechtstreeks gedaan vanuit In2DMM.

Kamer van Koophandel

In2DMM kent een koppeling met de database van de Kamer van Koophandel. Hiermee is het mogelijk om direct bedrijfsgegevens of jaarrekeningen op te vragen. Ook kunnen KvK-nummers gecontroleerd worden en adresgegevens automatisch worden bijgewerkt

Andere bijzonderheden van In2DMM

 • Sneller geld ontvangen
  Verklein betalingstermijnen door actief debiteuren en vorderingen te bewaken.
 • Beperk risico en gevolgschade
  Bewaak het maximum van openstaande posten met limieten van kredietverzekerings-maatschappijen of eigen limieten.
 • Werk gestructureerd
  Bepaal hoe klanten en klantgroepen behandeld worden. In2DMM geeft de juiste voorzet, maar uiteindelijk bepaal je zelf wat er gebeurt.
 • Gepersonaliseerde benadering
  Standaard brieven werken allang niet meer. Maak gebruik van een persoonlijke benadering. Ken je klanten.
 • Efficiënt en effectief
  Heb direct inzicht in debiteuren en openstaande posten. Verstuur de juiste brief of email op het juiste moment. Gebruik belacties om persoonlijk contact te houden. Leg afspraken vast.
 • Betalingstoezeggingen
  Bevestig betalingstoezeggingen en bewaak gemaakte afspraken automatisch.
 • Analyseer betalingsgedrag
  Maak debiteurenmanagement meetbaar. Analyseer klanten en gebruik deze informatie om het rendement te verbeteren.
 • Integreer debiteurenbeheer
  Maak debiteurenbeheer onderdeel van het commerciële proces. Gebruik financiële informatie bij commerciële beslissingen en commerciële gegevens bij financiële acties.

Brochure In2DMM

Er is een speciale PDF brochure beschikbaar voor In2DMM.