wel-of-niet-leverenIn deze moeilijke marktsituatie lijkt het schering en inslag: leveringen die niet uitgeleverd mogen worden, omdat er teveel geld bij de betreffende klant uitstaat en/of dat er een flinke betalingsachterstand is. Aan de ene kant wil je leveren om toch zo veel mogelijk omzet naar je toe te halen en je loyaal wilt blijven naar je klanten die ook in zware tijden beleven. Anderzijds beïnvloeden niet te innen posten het bedrijfsresultaat negatief.

 

Hoe om te gaan met dit dilemma?

De verkoopleider en de betrokken accountmanager schatten zo goed mogelijk de risico’s in van wel of niet leveren. Om dit zoveel mogelijk onderbouwd te doen, wordt aan de debiteurenbewaking en de binnendienst vaak allerlei informatie gevraagd, zoals:

FinancieelIn2DMM

• Wat is het limiet?
• Wat staat er open?
• Wat is vervallen?
• Wat is de opbouw van de vervallen posten?
• Wat moet er nog gefactureerd worden?
• Wat is het betalingsgedrag van de afgelopen 12 maand?

Commercieel

• Welke orders staan nog open en wat moet daarvan nog geleverd worden?
• Welke orders lopen er?
• Etc., Etc.,…

Deze manier van debiteurenbewaking brengt uren uitzoekwerk met zich mee. Dit is vooral van toepassing als je dagelijks met meerdere van dit soort situaties geconfronteerd wordt.

Voordeel van CRM

Wederom bewijst hier zich het nut van een CRM-systeem. Als de debiteurenbewaking geïntegreerd is kan financiële informatie gecombineerd worden met commerciële informatie. Door middel van een druk op de knop verzamel je alle informatie op één A4-tje.